Bài nghe

BÀI 7 Questions 1-5 Choose the correct letter, A, B or C. 1 What problem does Fumiko have with her psychology project? A She isn’t interested in the topic. B She can’t find enough information. C She doesn’t know what to focus on. 2 What point does Victor make about Fumiko’stutor? A He explores his students’ […]

Read more "Bài nghe"

Chiến tranh lạnh

- Từ sau chiến tranh thế giới 2, quan hệ Đồng minh giữa 3 nước Anh, Mỹ, Liên Xô chuyển thành quan hệ đối đầu Đông – Tây. – Mâu thuẫn giữa phe Đồng Minh bắt nguồn từ âm mưu bá chủ thế giới của Mỹ + Mỹ hết sức lo ngại về sự ảnh […]

Read more "Chiến tranh lạnh"

Năm 2012 và 2013, tình trạng của nhập siêu Việt Nam giảm, thậm chí một số tháng còn xuất siêu. Theo bạn, đây có phải là tín hiệu tốt của thương mại nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung?

Read more

TOUR 3

Hàng Gà Trước đây là nơi buôn bácn nhiều gà, gia cầm nên có tên gọi như vậy Since in the past, it was named very naturally that they sold many chicken and poultry here then people called it “Chicken Street” to make it easy to know the business in the street. Hàng Mã Paper […]

Read more "TOUR 3"

ULL

Ngày nay cứ 10 phụ nữ thì 8 người than phiền rằng tóc họ bị hư tổn Trong số họ phần lớn suy nghĩ dùng dầu gội là đủ nhưng thực tế dầu xả đóng vai trò rất lớn trong việc chăm sóc tóc. Với mong muốn mang tới vẻ đẹp và sự tự tin […]

Read more "ULL"

VĂN BẢN QUY PHẠM PL

1.Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) – Là VB do CQ nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật ban hành VBQPPL năm 2008 hoặc của Hội đồng ND, Ủy ban ND, trong đó có quy tắc xử sự […]

Read more "VĂN BẢN QUY PHẠM PL"